ถังเก็บน้ำสแตนเลส

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

PP

S-UG

PS

GW

Aqua

AUT

INCA

UG

ถังขยะ

ถังขยะยางรถยนต์

ถังขยะยางรถยนต์

ถังดักไขมัน AQUA รุ่น GTU

รับประกันคุณภาพ 5 ปี ชนิดฝังใต้ดิน วัสดุPOLYETHYLENE  

ขนาด 30 ลิตร
ปกติ 5,400 บาท

ถังดักไขมัน AQUA รุ่น FAT-U

รับประกันคุณภาพ 5 ปี ชนิดฝังใต้ดิน วัสดุPOLYETHYLENE  

ขนาด 30 ลิตร
ปกติ 4,000 บาท

ถังดักไขมัน AQUA รุ่น FAT-S

รับประกันคุณภาพ 5 ปี ชนิดใต้ซิงค์ วัสดุPOLYETHYLENE  

ขนาด 30 ลิตร
ปกติ 4,000 บาท

ถังดักไขมัน AQUA รุ่น GT-U

รับประกันคุณภาพ 5 ปี ชนิดฝังใต้ดิน วัสดุPOLYETHYLENE  

ขนาด 60 ลิตร
ปกติ 5,400 บาท

ถังดักไขมัน AQUA รุ่น GT-S

รับประกันคุณภาพ 5 ปี ชนิดใต้ซิงค์ วัสดุPOLYETHYLENE  

ขนาด 30 ลิตร
ปกติ 4,000 บาท

ถังดักไขมัน DOS CENTURY

รับประกันคุณภาพ 1 ปี ชนิดใต้ซิงค์และฝังใต้ดิน วัสดุPOLYETHYLENE

ขนาด 50 ลิตร
ปกติ 5,040 บาท

18/4 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์: 02-8006502-3 แฟกซ์: 02-8006504
เวลาให้บริการ (Business hour)
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 8:00 - 17:00 น.


Follow US on FACEBOOK - GOOGLE-PLUS