ถังเก็บน้ำสแตนเลส

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

ถังเก็บน้ำใต้ดิน

PP

S-UG

PS

GW

Aqua

AUT

INCA

UG

ถังขยะ

ถังขยะยางรถยนต์

ถังขยะยางรถยนต์

ถัังบำบัดน้ำเสีย DOS รุ่น ULTRA

รับประกันคุณภาพ 3 ปี วัสดุ HDPE (High Density Polyethylene)

ขนาด 1,000 ลิตร
ปกติ 10,700 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย WAVE รุ่น ZAD

รับประกันคุณภาพ 1 ปี วัสดุPOLYETHYLENE 

ขนาด 1,000 ลิตร
ปกติ 9,200 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย WAVE รุ่น WP

รับประกันคุณภาพ 3 ปี วัสดุPOLYETHYLENE 

ขนาด 1,000 ลิตร
ปกติ 14,000 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA รุ่น TEM

รับประกันคุณภาพ 1 ปี วัสดุPOLYETHYLENE 

ขนาด 1,000 ลิตร
ปกติ 15,500 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย DIAMOND รุ่น GREENTREE

รับประกันคุณภาพ 1 ปี วัสดุPOLYETHYLENE 

ขนาด 1,000 ลิตร
ปกติ 15,500 บาท

ถังบำบัดน้ำเสีย PP รุ่น SAVE SPACE

รับประกันคุณภาพ 1 ปี วัสดุไฟเบอร์กลาส

ขนาด 800 ลิตร
ปกติ 17,000 บาท

18/4 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์: 02-8006502-3 แฟกซ์: 02-8006504
เวลาให้บริการ (Business hour)
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 8:00 - 17:00 น.


Follow US on FACEBOOK - GOOGLE-PLUS