หัวเชื้อจุลินทรีย์ DOS

DOS BIO TAB ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์เร่งปฏิกริยา (Biocatalysts Enzymes)  ใช้สำหรับดับกลิ่นเหม็นก๊าซแอมโมเนีย  ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า)

 

จากกองขยะและน้ำชะขยะได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพบำบบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม  น้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน  ย่อยสลายไขมันได้เป็นอย่างดี  ปลอดภัยต่อคน  สัตว์  และพืช  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้งาน

งานขยะและงานเทศบาล

DOS BIO TAB  1  ซอง ( 30 กรัม )  ผสมน้ำ 100 ลิตร หมักไว้ประมาณ 30 นาที  ก่อนใช้งาน

 

น้ำเสียครัวเรือนและอุตสาหกรรม

DOS BIO TAB  1  มิลลิกรัมต่อน้ำเสีย 1 ลิตร ( 1 ppm )  หมักไว้ 18-24 ชั่วโมง  ก่อนใช้งาน  ปล่อยเทหยดแบบช้าๆลงไปในแหล่งน้ำ  หรือฉีดพ่นลงบนผิวหน้าน้ำควบคู่กัน  กรณีมีไขมันหรือไขข้นสะสมลอยอยู่

หัวเชื้อจุลินทรีย์ DOS

DOS BIO TAB ผลิตภัณฑ์เอ็นไซม์เร่งปฏิกริยา (Biocatalysts Enzymes)  ใช้สำหรับดับกลิ่นเหม็นก๊าซแอมโมเนีย  ก๊าซไ

ขนาด 30 กรัม
ปกติ 200 บาท

18/4 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์: 02-8006502-3 แฟกซ์: 02-8006504
เวลาให้บริการ (Business hour)
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 8:00 - 17:00 น.


Follow US on FACEBOOK - GOOGLE-PLUS